Šolak, Z. „Raba Izraza oči so Gledale V Delih Ivana Cankarja“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 4, december 2020., str. 577–596, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3866.