GostenčnikJ. „Kostelsko narečje“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 3, november 2020., str. 353–372, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3871.