KavšekB. „Protislovnosti Modernega Avtorskega Koncepta: Korespondenca Josipa Cimpermana“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 3, november 2020., str. 441–455, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3880.