ZavrlA. „Prešernova ribniška Travma: Dejstva in Spekulacije“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 4, december 2020., str. 563–576, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3888.