FerležU. „Novačan in Prežih O Parizu“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 1, april 2021., str. 70–82, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3891.