Vidovič MuhaA. „Jezikovnosistemska Prototipska Tematizacija Nekaterih slovničnih Denotatov – Funkcijski Vidik“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 4, december 2020., str. 473–489, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3896.