PeruškoI. „Filmska Interpretacija in »filološka montaža« zdravniškega Cikla Mihaila Bulgakova: Dr. Poljakov Vs Dr. Bulgakov“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 4, december 2020., str. 653–669, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3898.