LatkovićI. „Postkritična Praksa in Interpretacija književnosti“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 4, december 2020., str. 617–627, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3911.