JuvanM. „Posvetnost Svetovne Literature in Njeni Svetovi“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 1, april 2021., str. 1–15, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3913.