HladnikM., in PereničU. „Timu Pogačarju Ob 65-Letnici“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 4, december 2020., str. 717–718, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3918.