PereničU., in DukićD. „Uvodnik“. Slavistična Revija, Let. 68, št. 4, december 2020., str. 599–601, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3919.