Žerjal Pavlin, V. „Slovensko vojaško pesništvo 1515–1918 “. Slavistična Revija, Let. 69, št. 2, junij 2021., str. 269–273, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3932.