JesenšekM. „Greenbergov Prevod Pavlove Slovnice Vend Nylvtan“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 2, junij 2021., str. 257–264, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3939.