Valenčič Arh, U. „Kinegrami V Mladinski književnosti“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 3, oktober 2021., str. 297–313, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3946.