Gabrovšek, D. „Breda Pogorelec: Veznik V slovenščini“. Slavistična Revija, let. 69, št. 4, december 2021, str. 471–475, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3969.