Polajnar, J., in D. Fišer. „Samoreference V Akademski slovenščini“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 4, december 2021., str. 413–430, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3970.