Zgonc, M. „Uresničenje Normotvorne kršitve? Dvoji Predlogi V Sodobni knjižni slovenščini“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 4, december 2021., str. 375–391, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3975.