Поповић, Љ., in М. Номаћи. „Језик као пут ка добром: у спомен на академика Предрага Пипера“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 4, december 2021., str. 467–470, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3977.