Aloe, S., in M. Bidovec. „Sergio Bonazza (1938–2021)“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 4, december 2021., str. 461–466, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3978.