Šivic-Dular, A. „Zapisniki Zasedanj Mednarodnega slavističnega Komiteja 2019, 2020 in 2021“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 4, december 2021., str. 477–486, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3985.