Šivic-Dular, A. „Tematika 17. Mednarodnega slavističnega Kongresa“. Slavistična Revija, Let. 69, št. 4, december 2021., str. 487–491, https://srl.si/ojs/srl/article/view/3986.