Meterc, M. „Razlikovanje Med Dopolnitvijo in razširitvijo Pri podaljšavi Pregovora V frazeološki Teoriji in Paremiografiji: Sodobne Raziskave V Paremiologiji“. Slavistična Revija, let. 70, št. 3, november 2022, str. 315–331, doi:10.57589/srl.v70i3.3996.