Ledinek, N., in M. Michelizza. „Mednarodni Dan Slovarjev 2021“. Slavistična Revija, let. 70, št. 1, april 2022, str. 89–92, doi:10.57589/srl.v70i1.3997.