Kern, B. „49. Zagrebška slavistična šola“. Slavistična Revija, let. 70, št. 1, april 2022, str. 93–95, doi:10.57589/srl.v70i1.3998.