Babič, V. „Cerkvenoslovanska Ostalina Na Slovenskem – Povest O vojščaku V Supraseljskem Zborniku in Izmaragdu“. Slavistična Revija, let. 70, št. 1, april 2022, str. 51–66, doi:10.57589/srl.v70i1.4003.