Just, F., in M. Koletnik. „Prekmurska narečna Poezija Ferija Lainščka“. Slavistična Revija, let. 70, št. 2, julij 2022, str. 127–141, doi:10.57589/srl.v70i2.4010.