Batič, M. „Simon Malmenvall: Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe“. Slavistična Revija, let. 70, št. 2, julij 2022, str. 233–234, doi:10.57589/srl.v70i2.4011.