Kropej Telban, M. „Pregovori V Slovenskih Folklornih Pripovedih Na Primeru Treh pravljičnih Tipov: Sodobne Raziskave V Paremiologiji“. Slavistična Revija, let. 70, št. 3, november 2022, str. 361–372, doi:10.57589/srl.v70i3.4027.