Žele, A. „Jubilejna Monografija, posvečena Delu Milka Matičetovega“. Slavistična Revija, let. 70, št. 2, julij 2022, str. 229–231, doi:10.57589/srl.v70i2.4030.