Uhlik, M., in A. Žele. „Ubesedovanje načina V slovenščini, ruščini in štokavščini: Podobnosti in Razhajanja“. Slavistična Revija, let. 70, št. 3, november 2022, str. 269–287, doi:10.57589/srl.v70i3.4037.