Dović, M. „Bukovniki, Cenzura in Drabosnjak, ‚poredni Paur‘ Iz Korotana“. Slavistična Revija, let. 70, št. 3, november 2022, str. 373–388, doi:10.57589/srl.v70i3.4039.