Štumberger, S. „Besedotvorje V Slovarju Slovenskega knjižnega Jezika“. Slavistična Revija, let. 70, št. 4, december 2022, str. 503–512, doi:10.57589/srl.v70i4.4078.