Krvina, D., in Špela Petric Žižić. „Vrstni Pridevniki: Teoretična Obravnava in Razlagalne Strategije V ESSKJ Glede Na SSKJ, Predhodne in Sodobne Slovarje“. Slavistična Revija, let. 70, št. 4, december 2022, str. 525–543, doi:10.57589/srl.v70i4.4080.