Snoj, M., in A. Žele. „Merila Za razločevanje Med Medmeti in členki“. Slavistična Revija, let. 70, št. 4, december 2022, str. 557–572, doi:10.57589/srl.v70i4.4082.