Uhlik, M., in P. Bičkova. „Delati in početi Z Vidika Kontrastivne Rabe in Slovarske Uporabe“. Slavistična Revija, let. 70, št. 4, december 2022, str. 591–609, doi:10.57589/srl.v70i4.4084.