Gliha Komac, N., in D. Divjak Race. „Tipologija Slovarskih Oznak Za Tretjo Izdajo Slovarja Slovenskega knjižnega Jezika (eSSKJ)“. Slavistična Revija, let. 70, št. 4, december 2022, str. 611–625, doi:10.57589/srl.v70i4.4086.