Tonin, G. „Analiza Znotraj Medicine Neustaljenega Specializiranega Izrazja V splošnorazlagalnem Slovarju“. Slavistična Revija, let. 70, št. 4, december 2022, str. 627–639, doi:10.57589/srl.v70i4.4087.