Klemenčič, S., in B. Kern. „Povezljivost Slovarja Slovenskega Znakovnega Jezika in Slovarja Slovenskega knjižnega Jezika“. Slavistična Revija, let. 70, št. 4, december 2022, str. 655–664, doi:10.57589/srl.v70i4.4089.