Gabrovšek, D. „Povedkov Prilastek V slovenščini“. Slavistična Revija, let. 71, št. 2, junij 2023, str. 113–128, doi:10.57589/srl.v71i2.4108.