Žele, A. „Jubilejni Zapis Za Prof. Dr. Eriko Kržišnik“. Slavistična Revija, let. 71, št. 2, junij 2023, str. 203–204, doi:10.57589/srl.v71i2.4110.