Gliha Komac, N. ., in M. Žagar Karer. „Mednarodna Konferenca Terminology: Domain Loss and Gain“. Slavistična Revija, let. 71, št. 2, junij 2023, str. 205–207, doi:10.57589/srl.v71i2.4117.