Dović, M. „»Veleizdajnik« Podlimbarski in Zaplenjeni Gospodin Franjo“. Slavistična Revija, let. 71, št. 3, november 2023, str. 225–240, doi:10.57589/srl.v71i3.4121.