Witczak, K. T., A. Kowalski, in M. Rychło. „Dwa południowosłowiańskie Herpetonimy W oświetleniu językoznawczym I Etnograficznym (psł. *korvosъsъ ‘wąż Eskulapa’, *guja ‘wąż, żmija’)“. Slavistična Revija, let. 71, št. 4, december 2023, str. 355–368, doi:10.57589/srl.v71i4.4126.