Čepar, M., in A. Jelovšek. „Oblikovna Variantnost Dvojinskih samostalniških končnic V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja“. Slavistična Revija, let. 71, št. 4, december 2023, str. 485–504, doi:10.57589/srl.v71i4.4132.