Jelovšek, A., in E. Trivunović. „Slovenski frazeološki Ustrezniki V Nebiblijskih Prevodnih Besedilih 16. Stoletja“. Slavistična Revija, let. 71, št. 4, december 2023, str. 533–548, doi:10.57589/srl.v71i4.4133.