Šekli, M. „Nekatere Glasovne Lastnosti narečne slovenščine V Srednjem Veku“. Slavistična Revija, let. 71, št. 4, december 2023, str. 447–462, doi:10.57589/srl.v71i4.4136.