Legan Ravnikar, A. „Med Termini in Determinologiziranimi Leksemi V splošnem Razlagalnem Slovarju Slovenskega knjižnega Jezika 16. Stoletja (SSKJ16)“. Slavistična Revija, let. 71, št. 4, december 2023, str. 519–531, doi:10.57589/srl.v71i4.4139.