Trojar, M. „Prepoznavanje Terminov in Determinologizirane Leksike V Izbranih starejših Slovenskih Slovarjih“. Slavistična Revija, let. 71, št. 4, december 2023, str. 505–518, doi:10.57589/srl.v71i4.4141.