Kralj, T. „Jezikoslovna Analiza Govorjene slovenščine Pri Nosilcih in Govorcih slovenščine Kot dediščinskega Jezika V Slovenski Skupnosti V Torontu“. Slavistična Revija, let. 71, št. 4, december 2023, str. 399–412, doi:10.57589/srl.v71i4.4147.