Atelšek, S., in J. Sitar. „Analiza Izlastnoimenskih in kratičnih Fizioterapevtskih Terminov“. Slavistična Revija, let. 71, št. 4, december 2023, str. 385–398, doi:10.57589/srl.v71i4.4151.